Korduma kippuvad küsimused - Mis on ICAO kood?

Üldinfo

ICAO (International Civil Aviation Organization) on üks kahest organisatsioonist mis sisuliselt määrab maailma lennunduse töökorraldust (teine on IATA).

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon on ÜRO eriorganisatsioon ning tema liikmeteks on absoluutne enamus ÜRO liikmetest. ICAO eesmärgiks on töötada välja rahvusvahelise lennuliikluse arengu põhimõtted ning kooskõlastada ja suunata tehnilist arengut üldise lennuliikluse turvalisuse eesmärgil. Osa ICAO tegevusest on lennundusega seotud standardiseerimine.

ICAO lennujaamakood

Absoluutsele enamusele maailma lennujaamadele, helikopteriplatsidele ja muule sarnasele infrastruktuurile on vormistatud 4-täheline lennujaamakood.

  • kasutatakse lennujuhtimises
  • kasutatakse lennunduse meteroloogias
  • kasutatakse dokumentatsioonis (nt AIP)
  • erinevalt IATA lennujaamakoodidest on ICAO koodid struktureeritud ja esimene täht märgib maailma piirkonda, teine täht riiki ja kaks viimast tähte märgivad lennujaama - näiteks Tallinna Lennujaama ICAO kood on EETN, kus esimene E on Euroopa põhjapoolne osa, teine E on Eesti ja TN Tallinna Lennujaam (neist kaks viimast tähte on iga riigi lennundusvõimude otsustada)

ICAO lennufirmakood

ICAO jagab kõikidele maailma lennufirmadele kolmetähelisi lennufirmatunnuseid.

  • kasutatakse eelkõige lennujuhtimises
  • puudub otsene seos IATA lennufirmade koodidega - näiteks Finnairi IATA kood on AY, kuid ICAO kood on FIN
  • kuna IATA lennufirmade koodid on kahekohalised ja nende arv seega väga piiratud, siis on kümmekond aastat arutatud et IATA võiks kõikjal kasutusele võtta ICAO lennufirmakoodid, kuid praktiliste tegudeni pole tänaseks jõutud

Muud ICAO koodid

Lisaks veel on ICAO standardiseerinud muud olulised lennunduses kasutatavad tunnused:

  • lennukite maatunnused (riigikoodid) - erisugustel praktilistel ja ajaloolistel põhjustel erinevad need tavapärastest ISO 3166-1 alpha-2 riigikoodidest
  • lennufirmade raadiokutsungid - teadlikult loodud sellistena et lennufirmad raadioeetris omavahel sassi ei läheks
  • lennukitüüpide tunnused